Termomodernizacja budynku biurowo-magazynowego Drukuj

Informujemy, iż nasza firma zrealizowała projekt pt: "Termomodernizacja budynku biurowo-magazynowego, jako sposób na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w PH. OGRÓD ZAMOĆ Sp. z o.o." współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.

Realizacja projektu przyczyniła się do ulepszenia usług obecnie oferowanych oraz do rozszerzenia oferty naszej spółki.